Kribbea
med erfarenhet av utbildning och support sedan 1993

Våra kurser.

Nedan kommer vi att lägga till några av våra populäraste kurser. Kontakta oss gärna för frågor och mer information.


Komma igång med Excel, Excel grundkurs

Vem kan ha nytta av denna grundkurs i Excel?

Kursinnehållet är framtaget för att ge en start och trygghet i att börja använda Excel för att lösa och förenkla arbetsuppgifter.

Du kanske vill börja skapa tabeller och sammanställningar med summor och eventuellt formler i Excel.

Målet med denna grundkurs i Excel

Under kursdagen går vi igenom och övar på några av de vanligaste grundläggande funktionerna och verktygen i Excel för att du skall få exempel på hur man kan använda de olika delarna av Excel. Förhoppningen är att du skall kunna lösa och förenkla fler arbetsuppgifter och spara både arbete och tid efter kursen.

Kurslängd och pris

Kursen genomförs under 1 dag mellan 9:00 och 16:00.

Kurspris 9500:- exklusive moms och kurslitteratur för en grupp upp till 12 deltagare om ni är flera som vill gå samma utbildning alternativt om ni vill genomföra utbildningen i era egna lokaler med upp till 12 deltagare per tillfälle.

Kursort och kursdatum

Kursen genomförs i nuläget endast företagsinternt på förfrågan.

Förslag på kursinnehåll

Skapa en tabell från grunden

 • Skriva text och värden
 • Redigera cellinnehåll
 • Hantera kolumner och rader
 • Formatera text och värden, justering, teckensnitt, teckenstorlek, teckenfärg, cellfärg mm.
 • Hantera kalkylbladsflikar, infoga kalkylblad, ta bort kalkylblad, döpa kalkylblad, flytta och kopiera kalkylblad, färga flikar mm.

Förenklande grundläggande tips

 • Skapa serier med datum, dagar, månader, tal mm.
 • Kopiera format med funktionen Hämta format
 • Samma kolumnbredd eller radhöjd för flera kolumner eller rader
 • Flytta, kopiera celler, byta plats på kolumner eller rader

Beräkningar och formler i Excel

 • Olika sätt att summera och delsummera kolumner och rader med Autosumma
 • Skapa egna formler med de fyra räknesätten
 • Kopiera summor och formler

Hantera utskrifter

 • Se hur utskriften blir med förhandsgranskning
 • Skriva ut rubrikraden överst på alla sidor
 • Tips för att minska antalet sidor i bredd med fler kolumner per sida

Börja arbeta med diagram

 • Skapa diagram från grunden
 • Ta bort diagram
 • Byta diagramtyp
 • Arbeta med diagramrubrik, axelrubriker, dataetiketter, förklaringar mm.
 • Ta bort eller lägg till information genom att filtrera diagrammet

Börja arbeta med listor

 • Låsa fönster, visa rubrikraden när man rullar nedåt i en lista.
 • Tips för att t.ex. förflytta markören och markera i listor.
 • Sortera listor alfabetiskt och storleksmässigt
 • Sortera listor i flera nivåer, t.ex. ort och samtidigt efternamn.
 • Filtrera listor efter en eller flera kolumner.