Kribbea
med erfarenhet av utbildning och support sedan 1993

Lathundar med nyheter och skillnader i Windows 10, Office 2016 och Office 2019.

Vi kan erbjuda lathundar i elektronisk form som till exempel PDF eller DOCX. Vi säljer licenser att publicera och distribuera lathundarna till alla anställda i organisationen. Priset är en engångsdebitering och varierar beroende på antal anställda som kommer att ha tillgång till lathundarna. Återkom gärna med frågor kring lathundarnas utformning eller ett pris utifrån era förutsättningar.

Microsoft Office 2016 ingår i Microsoft Office 365 och benämns ibland som Office 365.

Lathund med nyheter och skillnader i Windows 10 från Windows 7

En lathund som tar upp nyheter, tips och trix på användarnivå i Windows 10. Vi går bland annat igenom gränssnittet, söka applikationer, filer och mappar, Utforskaren, enklare anpassningar av gränssnittet, Microsoft Store med mera. Lathundarna kan anpassas till era inställningar och klientanpassningar och ett vanligt önskemål är att ta bort vissa delar som är inaktiverade på klienten.

Lathund med nyheter och skillnader i Office 2016 från Office 2010

Vår lathund med nyheter och skillnader i Office 2016 från Office 2010 tar upp några av de generella nyheterna i Office 2016 samt i programmen Word 2016, Excel 2016, PowerPoint 2016 och Outlook 2016.

Hör gärna av dig med frågor.

Lathundar och böcker för enskilda program

Komma igång med Microsoft Excel

Vi håller på att färdigställa boken Komma igång med Microsoft Excel som tar upp populära och ofta använda funktioner i Excel på grundläggande nivå. Boken motsvarar innehållet i våra grundkurser i Excel.
Boken kommer att säljas som e-bok.

Exempel på innehållet

1 Kort introduktion, sidan 7
2 Starta programmet och komma igång, sidan 7
2.1 En kort översikt av programfönstret, sidan 8
2.2 Hjälp och mer information om olika funktioner i programmet, sidan 8
2.3 Kort om arbetsböcker, sidan 9
2.4 Skapa en ny tom arbetsbok, sidan 9
2.5 Stänga en arbetsbok, sidan 9
2.6 Spara en arbetsbok, sidan 10
2.7 Öppna en arbetsbok, sidan 10
3 Arbeta med kalkylblad, sidan 11
3.1 Markera celler, sidan 11
3.2 Mata in text och värden i celler, sidan 12
3.3 Redigera cellinnehåll., sidan 13
3.4 Ändra kolumnbredd och radhöjd, sidan 13
3.5 Infoga rader och kolumner, sidan 14
3.6 Ta bort rader och kolumner, sidan 15
3.7 Dölja kolumner och rader, sidan 15
3.8 Formatera text, sidan 16
3.9 Talformat, valuta, datum, procent m.fl., sidan 19
3.10 Lite fördjupat om talformat., sidan 21
3.11 Skapa serier med autofyll, sidan 23
3.12 Flytta och kopiera celler med kopiera, klipp och klistra, sidan 24
3.13 Flytta och kopiera celler med dra och släpp, sidan 27
4 Beräkningar med summor och egna formler, sidan 28
4.1 I vilken ordning räknar Excel, sidan 28
4.2 Skriva en formel, sidan 29
4.3 Redigera formler i efterhand, sidan 30
4.4 Addera celler med Autosumma, sidan 31
4.5 Kopiera formler med autofyll, sidan 33
4.6 Relativa, blandade och absoluta referenser, sidan 34
5 Hantera kalkylblad, sidan 38
5.1 Lägga till kalkylblad, sidan 38
5.2 Döpa kalkylblad, sidan 38
5.3 Ta bort kalkylblad, sidan 39
5.4 Flytta kalkylblad, ändra ordning på flikar, sidan 39
5.5 Kopiera kalkylblad, sidan 40
5.6 Flytta eller kopiera kalkylblad till annan arbetsbok, sidan 40
5.7 Färga kalkylbladsflikar, sidan 41
5.8 Gruppera kalkylbladsflikar, sidan 41
6 Utskrifter, sidan 42
6.1 Skriva ut och förhandsgranska, sidan 42
6.2 Upprepa rubrikrader överst på varje sida, sidan 43
6.3 Upprepa kolumner på varje sida, sidan 43
6.4 Försöka få in flera kolumner på en sida vid utskrift, sidan 44
6.5 Skydda celler och låsa kalkylblad, sidan 48
7 Diagram, sidan 50
7.1 Skapa diagram, sidan 50
7.2 Byta diagramtyp, diagramalternativ, sidan 51
7.3 Markera diagrammets olika delar, sidan 51
7.4 Formatera de olika diagramdelarna så som serier, rubriker, skalor, sidan 53
7.5 Växla rader och kolumner, sidan 54
7.6 Infoga och ta bort serier (kolumner och rader), sidan 55
7.7 Ändra källdata, sidan 56
7.8 Ta bort diagram, sidan 56
8 Listor, sidan 57
8.1 Riktlinjer för listor, sidan 57
8.2 Låsa rad och kolumnrubrik på skärmen, sidan 57
8.3 Arbeta med Autofilter, sidan 58
8.4 Urval med autofilter och anpassat autofilter, sidan 60
9 Länkar och källor till mer information, sidan 63

Göra mer med Microsoft Excel

Vi håller på att färdigställa boken Göra mer med Microsoft Excel som tar upp populära och ofta använda lite mer avancerade funktioner i Excel på fördjupad nivå. Boken motsvarar innehållet i våra fortsättningskurser i Excel.
Boken kommer att säljas som e-bok.

Exempel på innehållet.

1 Kort repetition av grunderna i Excel, sidan 6
1.1 Beräkningar med summor och egna formler, sidan 6
1.2 Skriva en formel, sidan 6
1.3 Redigera formler i efterhand, sidan 7
1.4 Addera celler med Autosumma, sidan 8
1.5 Repetition av relativa, absoluta och blandade referenser, $-tecken i formler, sidan 10
1.6 Formatering med anpassade format, sidan 13
1.7 Villkorsstyrd formatering, sidan 18
2 Länkning och konsolidering, sidan 20
2.1 Klickbara hyperlänkar till websidor och filer, sidan 20
2.2 Formler med referenser till andra kalkylblad och arbetsböcker, sidan 22
2.3 Sammanställa listor och tabeller med konsolidering, sidan 23
2.4 Visa formler istället för resultaten, sidan 23
2.5 Verktyg för att spåra flödet av data inom och mellan kalkyler, sidan 24
3 Funktioner, sidan 27
3.1 Att arbeta med funktionsguiden och funktioner, sidan 27
3.2 Exempel på några populära funktioner OM och LETARAD, sidan 29
4 Hantera data i listform, sidan 33
4.1 Några användbara tips kring listor., sidan 34
4.2 Sortering och filtrering, sidan 43
4.3 Funktionen formatera som tabell, sidan 49
5 Introduktion till Pivottabeller, sidan 51
5.1 Skapa pivottabell, sidan 51
5.2 Arbeta med kolumner, rader och värden, sidan 53
5.3 Formatera värden i området Värden, sidan 56
5.4 Gruppera och sortera, sidan 57
5.5 Filtrera med Utsnitt och Tidslinjer, sidan 61
5.6 Introduktion till beräkningar i pivottabeller, sidan 65
5.7 Presentera stora datamängder med pivotdiagram, sidan 67
6 Länkar och källor till mer information, sidan 72

Frågor och svar i Microsoft Excel

Vi håller på att färdigställa boken Frågor och svar i Microsoft Excel som tar upp och besvarar de vanligaste frågorna vi fått under de många kurser i Excel på grund- och fördjupad nivå vi genomfört sedan 1993. Denna bok tar både upp frågor på grundkursnivå men med mer fokus på lite mer avancerade frågor på fortsättnings- och fördjupningsnivå.
Boken kommer att säljas som e-bok.