Logotyp

Kribbea AB, utbildning och support sedan 1993

För dig inom Offentlig verksamhet

Vi har sedan början av 2000-talet fått hjälpa många offentliga verksamheter så som kommunala verksamheter, statliga verk och myndigheter med utbildningar och support i programmen i Microsoft Office.
Som underleverantör till utbildningsföretag som ingått ramavtalen för IT-utbildning upphandlat av Kammarkollegiet med start 2010 har vi genomfört många utbildningar för användare i programmen i Microsoft Office. Vi utbildade även som underleverantör till innehavarna av ramavtalet gällande IT-utbildning som upphandlades av Kammarkollegiet och gällde från 2016 till 2020.
Vi har idag avtal med ett statligt verk om supporthjälp i programmen i Microsoft Office via telefon, e-post eller till exempel Skype. De anställda kontaktar oss med frågor som vi oftast besvarar eller kan hjälpa till med inom några timmar.
Vi har tagit fram mallar för till exempel rapporter, remissvar, brev, PM, presentationer med flera och hjälper även till att tillgänglighetsanpassa mallar och färdiga dokument.
Vi har tillgänglighetsanpassat mallar i Word, Excel och PowerPoint men vi har även tillgänglighetsanpassat färdiga dokument och handlingar.

Exempel på frågor och problem vi hjälpt till med kan vara:

För mer information om oss och/eller om hur vi eventuellt kan hjälpa er, kontakta oss gärna via e-post på våra förnamn punkt efternamn snabela kribbea punkt se eller information snabela kribbea punkt se.